KURZY ZABEZPEČENÍ ICT

 

Společnost ELEKTRO ENGINEERING, s.r.o. zahájila projekt podpory nabídky dalšího vzdělávání v Moravskoslezském kraji za finanční podpory Evropského sociálního fondu v ČR a státního rozpočtu ČR v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl vyhlášen prostřednictvím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

Dále na stránce

IDENTIFIKACE PROJEKTU

Název projektu: Kurzy zabezpečení ICT ve společnostech a organizacích

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.07/04.0070

Oblast podpory: 7.3.2 - Podpora nabídky dalšího vzdělávání

CÍLE PROJEKTU

Hlavním cílem projektu je vytvořit 2 nové kurzy Zabezpečení ICT, které pomohou cílové skupině zvýšit si kvalifikaci v oblasti bezpečnosti ICT (rozpoznání rizik, nastavení standardů apod.) a samozřejmě lépe a efektivněji vykonávat svou práci.

 

Specifické cíle jsou zaměřeny na informační a komunikační technologie a podporují vzdělanost cílové skupiny v oblasti jejich zabezpečení. ICT jsou dnes integrální součástí infrastruktury naprosté většiny společností a organizací. Spolehlivá funkčnost je podmínkou pro činnost a rozvoj těchto organizací a případné selhání může vyústit ve škody značného rozsahu.

 

Absolvent kurzu bude umět

  • analyzovat a zhodnotit stav zabezpečení ICT

  • identifikovat potencionální bezpečnostní rizika

  • navrhnout řešení a postup implementace

  • umět toto vše obhájit na základě vyčíslení potencionálních škod

CÍLOVÁ SKUPINA

Projekt je určen pro účastníky dalšího vzdělávání: technik IT, správce IT, správce sítě, manažer bezpečnosti a u větších firem také střední management. Kurzy jsou připraveny ve dvou úrovních L1 - začátečník, L2 - pokročilý. Rozsah výuky je 60 hodin. Výuka probíhá v 10 lekcích po 6 hodinách výuky v týdenních intervalech.

INFORMACE PRO UCHAZEČE

V rámci projektu bude realizováno pilotní ověření obou úrovní. Kapacita každého kurzu je 10 účastníků. Intenzita výuky je 6 vyučovacích hodin v týdenním cyklu. Celkem tedy 10 lekcí - 60 hodin. Absolvování kurzu v rámci pilotního ověření je ZDARMA.

KURZY - PILOTNÍ OVĚŘENÍ

Zabezpečení ICT (úroveň L1)

 

Absolvent získá všeobecný přehled v problematice Zabezpečení ICT. Není vyžadována žádná specifická odbornost, doporučena je základní orientace v oblasti ICT.

 

Termín konání: vždy v úterý od 8 hodin v období 25. 3. 2014 – 27. 5. 2014
Místo konání: ul.1.máje 34/120, Ostrava – Vítkovice

 

Zabezpečení ICT (úroveň L2)

 

Absolvent získá podrobný přehled v problematice Zabezpečení ICT. U účastníků se předpokládají pokročilejší znalosti v oblasti ICT. Kurz je zaměřen zejména na odborné pracovníky IT oddělení a jejich řídící pracovníky.

 

Termín konání: vždy ve středu od 8 hodin v období 9. 4. 2014 – 11. 6. 2014
Místo konání: ul.1.máje 34/120, Ostrava – Vítkovice

 

REGISTRACE

Zájemci o účast na pilotním ověření mohou registrovat pomocí on-line registračního formuláře nebo kontaktovat manažerku projektu: Mgr. Jana Drozdová, e-mail drozdova.jana@eei.cz.

 

 

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost