Kontakt

ELEKTRO ENGINEERING, s.r.o.
Nádražní 1110/44
702 00  Ostrava 1
tel.: 596 110 182
fax: 596 130 399

e-mail: info@eei.cz

www.eei.cz

 

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Ostravě, spis C 5177.